Om Oss och Klassföräldrar

 

Äspereds Föräldraförening

       -För barnens skull

Vad vi är


-Vi värnar om barnens bästa i vår skola som har en integrerad förskola och fritidshem. Vår tanke är att sätta guldkant på barnens tillvaro.


Du som har barn i förskolan/skolan är välkommen som medlem. Det finns stora möjligheter att påverka beslutsfattarna genom ett konsekvent gemensamt arbete.


Årsvgiften till Äspereds Föräldraförening är 200 kronor per år och familj och är frivillig. Påminnelse om avgiften sker i början av varje nytt läsår Årsavgiften kan betalas in på Sparbanken Sjuhärads konto:8032-5, 4360073-3


Vårt syfte


att engagera sig i barnens vardag i skola, fritids, förskola samt på  fritiden


att verka för ett gott pedagogiskt arbete


att se till barnens intressen och behov


att vara en ideell, religiöst och politiskt obunden förening


att vara ett forum för information och debatt


att medverka till att frågor som du som förälder tycker är viktiga

lyfts upp till diskussion.Våra möten


Vi har tre möten per år.

Dessa hålls sista onsdagen i september, november & mars. Föräldraföreningen har en styrelse som planerar och strukturerar våra möten


-men det är du som förälder som bestämmer innehållet.


På våra möten deltar även rektor och pedagoger från förskola/skola.

Förslag på frågor, tankar, idéer eller ämnen som du som förälder önskar ska tas upp på våra möten, kan läggas i den blå brevlådan i fritids entré eller mejlas till:kontakt@asperedsforaldraforening.seTorbjörn Rapp

Hemsida

Therése Göras

Sekreterare

Isabelle Claesson

Ordförande

Om Äspereds Föräldraförening

Klassrepresentanter


Varje hösttermin utses två föräldrar i respektive klass till klassrepresentanter.

Dessa medverkar på föräldraföreningens möten.

Om du som förälder har frågor du undrar över eller vill ta upp kan du höra av dig till din klassrepresentant.


Mer om klassföräldrarnas uppdrag (klicka för folder)


Två klassföräldrar per klass/avdelning väljs under föräldramötet i september och uppdraget gäller ett år.

Som klassförälder ser vi att du deltar och representerar ditt barns avdelning eller klass på föräldraföreningens möten. Om du av någon anledning inte kan närvara ber du den andra klassföräldern eller någon annan förälder att delta.


-Klassföräldrar tar med tankar och funderingar från andra föräldrar till föräldraföreningsmötet. I klassförälderns uppdrag ligger att vara en länk mellan elever och föräldrar till föräldraföreningen.


Klassföräldrarna ansvarar för att samla in pengar och köpa en sommargåva till lärarna i respektive klass/förskolegrupp. Till julgåvan uttas en bestämd summa ur föräldraföreningens kassa som skänkes till välgörande ändamål.


Föräldraföreningens möten är alltid sista onsdagen i september, november och mars månad.

Mötet börjar kl. 18.00 och avslutas kl. 20.15.

Plats: Äsperedskolans matsal


Varmt Välkommen

Styrelsen Äspereds föräldraförening

Klassrepresentanter

2018/2019


Storken

Elin & Andreas Wass

Linnea & Björn Fred

Tranan

Emma Andersson

                                Ema Thorell

Svanen                   

Åsa Winberg

Ida Halvorsen

Torbjörn Rapp

Förskoleklass

Jenny Ölander

Jenny Pettersson

 åk 1

Jonas Fihn Thorell

Tommy Axebrink

 åk 2

Jenny/Tobias Pettersson

Emelie/Tommy Saarep Gustavsson

åk 3

Camilla Hansson/Daniel Hansen

Nyamtsetseg Ravsal

Linda Sandgren/Anders Hansson

 åk 4

Therese Göras

Patrik Björnberg

 åk 5

Anette Nilsson

Anna Kunerus

 åk 6

Camilla Rosell

Christian/Sandra Merking