Hem

 

Äspereds Föräldraförening

       -För barnens skull


Vi har nu lämnat in skrivelse till Borås Stad ang nedskärningar av resurser och besparingar på elevernas bekostnad, läs den här


Grundskolenämnden har kallat till möte den 25/2 kl 18,00 Plats Olovsholmsgatan 2, lokal Borgstena, Plan 1


Detta möte vore bra om så många som möjligt kan närvara på och ifrågasätta nedskärningarna inom skolan kontra skollagenNästa Föräldraföreningsmöte


Onsdag

25:e Mars 2019

18:00 Skolans matsal

Protokoll föräldramöte 20191127